ข้อควรระวังสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

วัคซีนที่จำเป็น “ต้องฉีด” และ “ห้ามฉีด” ขณะตั้งครรภ์ มีอะไรบ้าง ?

แม้ว่าคุณแม่จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วก็ตาม แต่ในขณะตั [...] [...]

ภาวะตั้งครรภ์เสี่ยง เสี่ยงกับคุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อยในครรภ์อย่างไร ?

ภาวะตั้งครรภ์เสี่ยง คือภาวะที่การตั้งครรภ์มีปัจจัยเสี่ย [...] [...]