Web Analytics Made Easy - Statcounter

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน
สินค้า บรรจุ 1 ชิ้น / 2 ชิ้น
ขวดเก็บนมแม่ หรือใช้แทนขวดนมได้ โดยการใส่จุกนมฐานแคบเข้าไป
ทนความร้อนได้ถึง 120 องศา เพื่อให้คุณแม่มีอุปกรณ์ในการเก็บน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกน้อยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
1. ขวดนมผลิตจากวัสดุ PP
2. ปราศจากสาร BPA
3. ขนาด 7 oz. พร้อมฝา / พร้อมฐาน
4. มีหน่วยวัด oz. และ ml

Shop NoW

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน
สินค้า บรรจุ 1 ชิ้น / 2 ชิ้น
ขวดเก็บนมแม่ หรือใช้แทนขวดนมได้ โดยการใส่จุกนมฐานแคบเข้าไป
ทนความร้อนได้ถึง 120 องศา เพื่อให้คุณแม่มีอุปกรณ์ในการเก็บน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกน้อยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
1. ขวดนมผลิตจากวัสดุ PP
2. ปราศจากสาร BPA
3. ขนาด 7 oz. พร้อมฝา / พร้อมฐาน
4. มีหน่วยวัด oz. และ ml

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน

Brusta บรุสต้าขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิด / ขวดนม 7 Oz พร้อมฝาปิดและพร้อมฐาน
สินค้า บรรจุ 1 ชิ้น / 2 ชิ้น
ขวดเก็บนมแม่ หรือใช้แทนขวดนมได้ โดยการใส่จุกนมฐานแคบเข้าไป
ทนความร้อนได้ถึง 120 องศา เพื่อให้คุณแม่มีอุปกรณ์ในการเก็บน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกน้อยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
1. ขวดนมผลิตจากวัสดุ PP
2. ปราศจากสาร BPA
3. ขนาด 7 oz. พร้อมฝา / พร้อมฐาน
4. มีหน่วยวัด oz. และ ml

ช้อปปิ้งออนไลน์

สั่งซื้อ Brusta ออนไลน์