Brusta Miracle Gentle Flow Anti-Colic Teat

จุกนมเสมือนนมแม่ป้องกันโคลิค

จุกนมเสมือนนมแม่ป้องกันโคลิคของ Brusta
ออกแบบให้เหมือนดูดจากอกแม่
ทำให้ลูกน้อยไม่สับสนเวลาสลับ
จากเต้านมมาเป็นจุกนม

วาล์วระบายอากาศ
3 ทิศทาง

ดูดนมคล่อง ป้องกันท้องอืด
หมดปัญหาโคลิค

ซิลิโคนนุ่ม ผิวสัมผัสมีลักษณะ
คล้ายตุ่มที่หัวนม ฐานจุกนมแข็ง
และกว้าง

เลียนแบบหน้าอกแม่

จุกนมทนความร้อน
120 องศาเซลเซียส
สามารถต้มฆ่าเชื้อ เข้าเครื่องนึ่ง
และเครื่องอบ UV ได้

2 ขนาด พร้อมรับการพัฒนาการลูกน้อย

Size S

Size S รูรูปตัว I
สำหรับเด็ก 0-3 เดือน

ซื้อเลย

Size M

Size M รูรูปตัว Y
สำหรับเด็ก 0-3 เดือน

ซื้อเลย

Brusta Miracle Gentle Flow Anti-Colic Teat

จุกนมเสมือนนมแม่ป้องกันโคลิค

จุกนมเสมือนนมแม่ป้องกันโคลิคของ Brusta
ออกแบบให้เหมือนดูดจากอกแม่
ทำให้ลูกน้อยไม่สับสนเวลาสลับ จากเต้านมมาเป็นจุกนม

วาล์วระบายอากาศ
3 ทิศทาง

ดูดนมคล่อง ป้องกันท้องอืด หมดปัญหาโคลิค

ซิลิโคนนุ่ม ผิวสัมผัสมีลักษณะ
คล้ายตุ่มที่หัวนม ฐานจุกนมแข็งและกว้าง

เลียนแบบหน้าอกแม่

จุกนมทนความร้อน
120 องศาเซลเซียส
สามารถต้มฆ่าเชื้อ เข้าเครื่องนึ่ง
และเครื่องอบ UV ได้

2 ขนาด

พร้อมรับการพัฒนาการลูกน้อย

Size S

Size S รูรูปตัว I
สำหรับเด็ก 0-3 เดือน

ซื้อเลย

Size M

Size M รูรูปตัว Y
สำหรับเด็ก 0-3 เดือน

ซื้อเลย